Središče za stike z javnostmi

AKREDITACIJA

Za lažjo organizacijo in hitrejši dostop do vseh dogodkov 12. letnega. FACE srečanja, novinarje prosimo, da se akreditirajo do 25. septembra 2022.

2 annual FACE meeting Slovenia - Središče za stike z javnostmi - logo face 2022 - October

AKREDITACIJA

Akreditacija

Označite vlogo, za katero ste akreditirani:

4 + 11 =