V Živo | Oct 1-4, 2022

V ŽIVO 2022 V BOHINJU
FACE SREČANJE

V Živo| OCT 1-4, 2022

Hans – Peter Bachmann

Petra Mohar

Žiga Zwitter

Monika Ravnik

Barbara Horvatinović

Anđelka Pejaković

Anđelka Pejaković

Diego Rinallo

Jana Vilman

O srečanju

Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi, da se pridružite kmečkim in obrtnim sirarjem iz cele Evrope, ki se bodo zbrali v Sloveniji, v vznožju Julijskih Alp, na 12. letnem FACE srečanju.

(Evropska mreža kmečkih in obrtnih pridelovalcev sirov in mlečnih izdelkov)

Razlogov za udeležbo na 12. letnem srečanju FACE v Sloveniji je res veliko. spoznavanje novih vpogledov v sirarsko in mlekarsko stroko, predstavitev strokovnih in znanstvenih dognanj in druženje ter poglobljeni pogovori s kmečkimi in obrtnimi sirarji iz številnih evropskih držav. Vse to so nadvse dragoceni viri informacij, novih zamisli in nepogrešljiv način povezovanja tistih, ki si prizadevajo za vedno boljše izdelke, za ohranjanje in bogatenje tradicije, za izpopolnjevanje znanja in vpeljevanje inovacij. Evropski kmečki in obrtni sirarji želimo oblikovati podporno okolje za naše delo, s katerim pomembno prispevamo k ohranjanju in razvoju podeželja Evrope.

3 dnevi

8 predavateljev

Teme in urnik

Teme letošnje strokovne konference bodo zelo raznolike. Od tehnoloških do zgodovinskih, vsem pa je skupen končni cilj – ohranjanje tradicionalnih sirov. Konferenca FACE bo sklenjena z okroglo mizo na temo planinskih sirov. Poudarek bo na ločevanju pristnih planinskih sirov od tistih, ki imajo s prvimi skupno le ime. Udeleženci bodo razpravljali o možnostih zaščite imena planinski sir in o zakonodaji, ki pogosto postavlja sire, narejene na planinah, v neenakopraven položaj glede možnosti prodaje izven planinskih sirarn.

Sobota

1. oktober

8:30 – 19:00

Ekskurzija v Posočje

Začetek : Hotel Bohinj (Ribčev Laz 45, 4265 Bohinjsko jezero).

Ekskurzija je namenjena ogledom višinskih in visokogorskih kmetij v Posočju, na katerih predelujejo mleko v prvorazredne sire in druge mlečne izdelke ter zadružno mlekarno Planika v Kobaridu. Na kmetijah in v mlekarni bo organizirana pokušina mlečnih izdelkov.

Nedelja

2. oktober

9:00 – 11:00

Letna skupščina FACE

11:00 – 11:30

Odmor za kavo

11:30 – 12:30

Predstavitev videoposnetkov, ki so prispeli na natečaj in podelitev nagrad

12:30 – 13:30

Samopostrežni stoječi bife

13:30

Strokovna ekskurzija Bohinj z okolico

Ogled planine Zajavornik s pokušino sira, obisk kmetije v okolici Bohinja

18:30

Večer

Sprejem pod zvezdami z živo glasbo pri hotelu Bohinj

Ponedeljek

3. oktober

FACE konferenca

ODHODI AVTOBUSOV IZPRED HOTELA BOHINJ VSAKIH 15 MINUT (ZAČETEK OB 8:15)

8:30 – 9:30

Registracija udeležencev

9:30 – 10:15

Pozdravni nagovori

10:15 – 11:00

Predavanja

Predavatelj: Hans-Peter Bachmann, dr. znanosti, Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, izobraževanje in raziskave (EAER), Agroscope, raziskovalni oddelek "Živilski mikrobni sistemi", Švica

Vpliv mikrobioma na kakovost in varnost sira z zaščiteno označbo porekla (ZOP) ‘Raclette du Valais’: Tekoče ugotovitve in vpogled v obdobje zadnjih 150 let

11:00 – 11:30

Odmor za kavo

11:30 – 12:30

Predavanja

Predavateljica: Dr. Petra Mohar Lorbeg, dipl. inž. živilske tehnologije, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Slovenija

Prilagojene starterske kulture za tradicionalne slovenske sire

Predavatelj: Žiga Zwitter, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

Od zgodovinskih primerov do trajnostnih inovacij, ki jih je navdihnila zgodovina: Kaj se lahko iz okoljske zgodovine vrstno bogatih travnikov v Alpah naučimo za trajnostno upravljanje travnikov in proizvodnjo sira?

12:30-14:00

Kosilo

Kosilo s krožnikom evropskih sirov in druženje z novinarji

14:00-16:00

Predavanja

Predavateljica: Monika Ravnik, avtorica specifikacije za Mohant

Sir Mohant iz Bohinja z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

Speaker: Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr., Ministry of Agriculture of Croatia

Hrvaški planinski sir – Sir iz mišine

Predavateljica: Barbara Horvatinović, Ministrstvo za kmetijstvo Hrvaške

Hrvaški planinski sir – Sir iz mišine

Dr. Diego Rinallo, izredni profesor za marketing, Center za raziskave življenjskega sloga, Emlyon poslovna šola

Vojne sirov: Smrt in vstajenje zgodovinskega Bitta

Predavateljica: dr. Jana Vilman, Turizem Bohinj

Vpliv koncepta kolektivnih blagovnih znamk na splošno kakovost lokalne ponudbe

16:00 – 16:30

Odmor za kavo

16:30 – 18:00

Okrogla miza “Planinski siri”

20:00

Večerja

Slavnostna večeja v Hotelu Bohinj (Za udeležence 2-dnevnega in 3-dnevnega programa)

Torek

4. oktober

Festival slovenskih sirov, Brdo pri Kranju (Predoslje)

3-dnevni program

250 € na osebo

3-dnevni program

1. 10. - 3. 10. 2022

Dve ekskurziji in konferenca FACE

Največ 100 udeležencev

Darilo za vas

Vstopnica za 3. Festival slovenskih sirov, ki bo potekal 4. 10. 2022

2-dnevni program

220 € na osebo 

Do 15. 9. 2022 je cena zaradi zgodnje prijave 170 €

2-dnevni program

2. 10. - 3. 10. 2022

Ena ekskurzija in konferenca FACE

Darilo za vas

Darilo za vas
Vstopnica za 3. Festival slovenskih sirov, ki bo potekal 4. 10. 2022

1-dnevni program

80 € na osebo

1-dnevni program

3. 10. 2022

Sodelovanje na konferenci FACE

Darilo za vas

Vstopnica za 3. Festival slovenskih sirov, ki bo potekal 4. 10. 2022

3. Festival Slovenskih Sirov

Združenje kmečkih sirarjev vas vabi, da se nam pridružite na Festivalu slovenskih sirov, kjer bomo pristne, domače slovenske sire skozi degustacije, prezentacije in okusne prigrizke povezali v čudovito kulinarično zgodbo.

Prisrčno dobrodošli!

DATUM: Torek, 4. oktober 2022

LOKACIJA: Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 38, 4000 Kranj

Plevnik je generalni spoznor FACE srečanja

Spletna stran: https://www.plevnik.eu

Naši pokrovitelji

Participants in the Round table »Mountain cheeses«

Davorin Koren, moderator

Dr. Hans Peter Bachmann

Dr. Špela Ledinek Lozej

Dušan Jovič

Lucija Gartner

Angel Nepomuceno

Frederic Blanchardi

Ana Le Marechal Kolar

Meike Oestreich

Dr. Bertram Stecher

Udeleženci okrogle mize "Planinski siri"

Davorin Koren, moderator

Dr. Hans Peter Bachmann

Dr. Špela Ledinek Lozej

Dušan Jovič

Lucija Gartner

Angel Nepomuceno

Frederic Blanchardi

Ana Le Marechal Kolar

Meike Oestreich

Dr. Bertram Stecher